|

Chcesz zmienić pełnomocnika?

Zdarza się, że na pewnym etapie współpracy, coraz bardziej skłaniasz się do zmiany pełnomocnika. Przyczyny tego mogą być różne. Dzisiaj podpowiadam, o czym warto wiedzieć, zanim do tego dojdzie. Dowiesz się, co zrobić, aby takiej sytuacji uniknąć lub zaradzić jej, gdy masz już pewność, że chcesz zmienić pełnomocnika.

Po pierwsze: MINIMALIZUJ RYZYKO TAKIEJ SYTUACJI.

Jeżeli Twoja sprawa na to pozwala, najpierw umów się na poradę, a dopiero później decyduj, czy chcesz nawiązać współpracę z tym, konkretnym adwokatem. O tym, jak szukać adwokata, pisałam tutaj. Podczas spotkania zobaczysz, czy z tą osobą możesz się porozumieć, zaufać jej, a przede wszystkim, czy proponowane Tobie rozwiązanie ma – według Ciebie – sens.

Po drugie: ROZMAWIAJ I ZGŁASZAJ UWAGI.

Nie trzymaj w sobie i nie udawaj, że nie masz uwag do współpracy z adwokatem. Choć często jest on w stanie wyczuć, że w Waszych relacjach pojawia się jakiś „zgrzyt”, to jeżeli będziesz go zapewniać, że „wszystko jest ok” albo po prostu swoich wątpliwości nie zakomunikujesz, nie dajesz szansy na wyjaśnienie sytuacji.

Po trzecie: NIE UKRYWAJ.

Zdarza się, że chociaż dopiero nosisz się z zamiarem zmiany pełnomocnika, to już szukasz pomocy u kogoś innego. Umawiasz się na poradę, ale nie kończysz współpracy z dotychczasową kancelarią.

Musisz jednak wiedzieć o kilku kwestiach.

Przede wszystkim takie sytuacje reguluje Kodeks Etyki Adwokackiej.  Zgodnie z § 34.

Przed udzieleniem pomocy prawnej adwokat powinien upewnić się, czy w tej sprawie klient nie korzysta już z pomocy prawnej innego adwokata, a jeśli tak, to bez wiedzy i zgody tegoż adwokata nie może udzielić pomocy prawnej ani też brać udziału w sprawie łącznie z nim. Adwokat prowadzący dotychczas sprawę może odmówić wyrażenia zgody tylko z ważnych przyczyn. Jeśli zwłoka związana z koniecznością porozumienia się adwokatów mogłaby spowodować istotny uszczerbek dla interesów klienta, adwokat wstępujący do sprawy powinien udzielić klientowi niezbędnej pomocy prawnej, zawiadomić o tym niezwłocznie dotychczasowego adwokata i w razie istnienia przeszkód, odstąpić od dalszego udzielania pomocy.

Wobec tego, nie zdziw się, gdy adwokat w takiej sytuacji odmówi Ci udzielenia porady prawnej i zasugeruje rozmowę z aktualnym pełnomocnikiem. Może nawet okazać się, że najpierw koniecznym stanie się zakończenie współpracy z dotychczasowym pełnomocnikiem.

Weź też pod uwagę, że osoba, do której udajesz się po „weryfikację” sytuacji, podczas porady prawnej najprawdopodobniej zobaczy tylko skrawek Twojej sprawy. Dajesz też do zrozumienia, że współpraca z Tobą może być „niepewna”, chociażby dlatego, że nie komunikujesz swoich uwag wprost.

PODSUMOWUJĄC

Gdy współpraca Ci „nie leży”, po prostu to powiedz. Może uda się sprawę wyjaśnić i jeszcze bardziej wzmocnić relacje z Twoim pełnomocnikiem. Jeżeli nie, to przynajmniej wiesz, że współpracę możesz uczciwie zakończyć. Nie ukrywaj przed „nowym”, “potencjalnym” pełnomocnikiem, że ktoś już Ciebie reprezentuje lub Ci doradza. Takie rzeczy wychodzą bardzo szybko i nic dobrego z tego nie będzie.
Mam nadzieję, że teraz już wiesz, co zrobić, gdy chcesz zmienić pełnomocnika.