|

Nie zdziw się, gdy dzwonisz i pada pytanie o Twoje dane osobowe

Mamy już wyszukanego adwokata, wiemy o co zapytać, gdy chcemy się umówić na konsultację prawną. Z jakiego jednak powodu, przy pierwszym kontakcie, padają do nas pytania o naszych najbliższych? Już wyjaśniam.

Po podaniu przez nas danych osobowych może okazać się, że członek naszej rodziny zdążył już skorzystać z pomocy tej, konkretnej kancelarii. Tak dzieje się, np. w sprawach rodzinnych, spadkowych. Gdy nasze interesy i interesy członków naszej rodziny są sprzeczne, adwokat nie może udzielić porady prawnej. Po krótkim nakreśleniu przez nas sytuacji, może też wyjść na jaw, że adwokat już udzielił pomocy prawnej stronie przeciwnej. Choć nie jest z nami spokrewniona, to występuje przeciwko nam w sporze sądowym (przedsądowym, pozasądowym). Tak może stać się, np. w sprawach karnych.

Zgodnie z Kodeksem etyki adwokackiej [§ 46.]:

Adwokat nie może reprezentować klientów, których interesy są sprzeczne, chociażby ci klienci na to się godzili. W razie ujawnienia się sprzeczności w toku postępowania, adwokat obowiązany jest wypowiedzieć pełnomocnictwo tym klientom, których interesy są sprzeczne.

 

Trzeba pamiętać, że adwokaci należą do grupy zawodów zaufania publicznego. Zarówno osoba ubiegająca się o pomoc, jak i osoba, której tej pomocy już udzielono, mają prawo do uzyskania rzetelnej pomocy. Obie strony muszą mieć poczucie, że ich relacje będą objęte tajemnicą.

Stąd, adwokat pytając o dane, chce uniknąć konfliktu interesów.

A tak po “ludzku” …

Opracowanie dobrej strategii dla dwóch, przeciwnych stron i “udawanie” przed każdą z nich, że nie zna się kroków przeciwnika (także jego mocnych i słabych stron), byłoby trudne (a może nawet niemożliwe) do wykonania. Czy naprawdę bylibyśmy w stanie zaufać osobie, która ma działać wyłącznie na naszą korzyść?

Byłby to także problem natury technicznej: po której stronie miałby usiąść taki pełnomocnik (obrońca) na sali rozpraw?

Dlatego właśnie nie ma co się dziwić temu, że adwokat, przy pierwszym kontakcie będzie podpytywać o nasze dokładne dane.

Robi to także w trosce o nasze interesy.