Tymczasowe aresztowanie – opracowanie z moim udziałem
|

Tymczasowe aresztowanie – opracowanie z moim udziałem

W poniedziałek, 19 czerwca 2023 r., przed Sądem Okręgowym w Warszawie, odbyło się, organizowane przez Stowarzyszenie Sędziów Polskich „IUSTITIA”, wydarzenie, podczas którego  zaprezentowano raport z badań i monografii „Tymczasowe aresztowanie – środek zapobiegawczy czy środek represji?”. Głos zabrali: Prof. dr hab. Katarzyna Dudka, Sędzia Jakub Kościerzyński, Sędzia Piotr Gąciarek, Prokurator Katarzyna Kwiatkowska, Sędzia…