|

Tymczasowe aresztowanie – opracowanie z moim udziałem

W poniedziałek, 19 czerwca 2023 r., przed Sądem Okręgowym w Warszawie, odbyło się, organizowane przez Stowarzyszenie Sędziów Polskich „IUSTITIA”, wydarzenie, podczas którego  zaprezentowano raport z badań i monografii „Tymczasowe aresztowanie – środek zapobiegawczy czy środek represji?”. Głos zabrali: Prof. dr hab. Katarzyna Dudka, Sędzia Jakub Kościerzyński, Sędzia Piotr Gąciarek, Prokurator Katarzyna Kwiatkowska, Sędzia Katarzyna Wróbel – Zumbrzycka. Miałam również możliwość zasygnalizowania problematyki tymczasowego aresztowania z perspektywy adwokata.

Więcej:

PUBLIKACJA

W publikacji, obok wyników badań na temat przyczyn wzrostu liczby tymczasowych aresztowań, znajdują się również teksty autorstwa Sędzi Małgorzaty Wąsek-Wiaderek, Dr. Piotra Kładocznego, Sędziego Dr. Sebastiana Kowalskiego, Prokurator Aleksandry Antoniak-Drożdż, Profesor Teresy Gardockiej i Sędziego Jakuba Kościerzyńskiego. W książce znalazł się również tekst mojego autorstwa „”Tymczasowe aresztowanie a prawo do obrony”.

Publikacja to nie „tylko” liczby. Zamieszczono w niej, czasami wręcz ostre, komentarze praktyków, dotyczące stosowania tymczasowego aresztowania w Polsce. Ponadto, zawiera omówienie zagadnienia z perspektywy różnych „stron” postępowania. Dlatego warto zapoznać się z opracowaniem.

Dysponuję już własnym egzemplarzem, czekam na wersję ogólnodostępną. Gdy tylko publikacja pojawi się w formie elektronicznej, podeślę niezwłocznie.

KONFERENCJA NA UNIWERSYTECIE ŚLĄSKIM

Samo opracowanie 📕 poprzedzone było konferencją, która odbyła się 13 grudnia 2021 roku, na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Miałam wówczas zaszczyt przedstawić zarówno aspekty wymagające interwencji ustawodawczej, jak i problemy praktyczne, odnoszące się do kwestii stosowania prawa.

Więcej:

PODZIĘKOWANIA

Serdecznie dziękuję Pani Profesor Katarzynie Dudce, która pochyliła się nad moim tekstem oraz Panu Sędziemu Jakubowi Kościerzyńskiemu za zaproszenie mnie zarówno do pracy w projekcie, jak i prawie czteroletniej współpracy w Zespole ds. Prawa Karnego.

Liczę, że publikacja, po powszechnym jej udostępnieniu, przypadnie do gustu również Państwu.

Pozdrawiam serdecznie

adwokat Anna Kątnik-Mania