|

Nowa rola: MEDIATOR (SĄDOWY)

Szanowni Państwo,

spieszę z informacją, że w bieżącym roku odbyłam III Szkolenie Mediacyjne organizowane przez Centrum Mediacji przy Szczecińskiej Izbie Adwokackiej w Szczecinie . W rezultacie uzyskałam tytuł mediatora, co potwierdza Certyfikat nr 13/2023 z dnia 14 lipca 2023 r.

Dalszym krokiem stało się złożenie wniosku o wpis na listę mediatorów przy Sądzie Okręgowym w Słupsku. Dzisiaj (tj. 28 września 2023 r.) odebrałam decyzję z dnia 25 września 2023 r., na podstawie której wpisano mnie na listę stałych mediatorów przy Sądzie Okręgowym w Słupsku.

Nie ukrywam: liczę, że w trybie mediacji uda mi się, choć trochę, załagodzić niejeden spór rodzinny. Stąd sobie i Państwu wielu ugód życzę

Anna Kątnik-Mania