Wydarzenia „karnistyczne”, w których brałam ostatnio udział

Mój powrót z urlopu zaczął się bardzo „karnistycznie” :). Otóż w ubiegłym tygodniu brałam udział w dwóch, bardzo ciekawych wydarzeniach, związanych z procesem karnym.

Spotkanie o nadużyciu uprawnień przez prokuratora i sędziego w polskim procesie karnym 

I tak, w środę, 31 maja 2023 r., uczestniczyłam (online) w spotkaniu z panem prof. Pawłem Wilińskim. Zostało ono zorganizowane, w formie hybrydowej, przez Sekcję Prawa i Postępowania Karnego przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Rozmowa, poprowadzona przez panią mecenas Katarzynę Gajowniczek-Pruszyńską, dotyczyła monografii „Nadużycie uprawnień przez prokuratora i sędziego w polskim procesie karnym”, autorstwa pana prof. Pawła Wilińskiego.

Spotkanie warte odnotowania, Rzadko bowiem zdarza się, aby o nadużyciu uprawnień przez prokuratora i sędziego wypowiadał się … sam sędzia. To ważny głos zarówno w aspekcie zawodowym, jak i społecznym. Sama monografia została już przeze mnie zakupiona i czeka na liście „pilnie do przeczytania”.

I Ogólnopolska Konferencja Naukowa Prawa Karnego Procesowego

Natomiast w miniony piątek, dnia 02 czerwca 2023 r., miałam okazję uczestniczyć w I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Prawa Karnego Procesowego „Nowe horyzonty procesu karnego. Nowe technologie: wybawienie czy zagrożenie?”, organizowanego przez Katedrę Prawa Karnego Procesowego i Kryminalistyki Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego oraz ELSA Gdańsk.

Podczas wydarzenia poruszone zostały zarówno zagadnienia przyszłości, jak i rozwiązania, które nadal nie funkcjonują w polskim procesie karnym.

Nie ukrywam, że nie mogę się doczekać, aż rozprawy sądowe i czynności w postępowaniu przygotowawczym będą nagrywane, a akta digitalizowane. Cieszę się, że z takimi poglądami spotkałam się również podczas tego wydarzenia. Dziękuję również, że jako uczestnik konferencji, w ramach dyskusji, miałam okazję do przedstawienia własnych zapatrywań.

Podsumowanie

Proces karny jest dla mnie nie tylko elementem pracy, ale także hobby. Dlatego bardzo cieszę się, że coraz więcej, ciekawych spotkań, odbywa się w formie online i ma charakter wieloaspektowy. Służą one wymianie poglądów i doświadczeń. Możemy poznać perspektywę przedstawicieli różnych zawodów prawniczych  (sędziego, prokuratora i adwokata), pochodzących z różnych części naszego kraju.  Poza tym, wiedza nabyta podczas takich wydarzeń, pozwala na jeszcze lepsze reprezentowanie swoich Klientów .