|

KALENDARIUM – CZERWIEC 2023 R.

Szanowni Państwo,
poniżej przedstawiam zestawienie ważnych dat w czerwcu:
 
🎓🔒 02 czerwca biorę udział w I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Prawa Karnego Procesowego „Nowe horyzonty procesu karnego. Nowe technologie: wybawienie czy zagrożenie?”, organizowanego przez Katedra Prawa Karnego Procesowego i Kryminalistyki WPIA UG oraz ELSA Gdańsk (kancelaria będzie nieczynna),
😊🔒 8-9 czerwca kancelaria będzie nieczynna,
🎓🔒 12 i 19 15 czerwca prowadzę zajęcia z aplikantami adwokackimi Izby Adwokackiej w Koszalinie (w związku z czynnościami w Koszalinie z rana i zajęciami, 12 czerwca 2023 r. kancelaria będzie nieczynna),
🗃️14 22 czerwca dzień wydawania akt w kancelarii (więcej informacji wkrótce),
🎓🔒 16 czerwca, w związku z rozprawą, a następnie kontynuacją szkolenia mediacyjnego, organizowanego przez Centrum Mediacji przy Izbie Adwokackiej w Szczecinie Okręgowa Rada Adwokacka w Szczecinie, kancelaria będzie pracować krócej (do g. 12:00).
⚠️🔒19 czerwca prezentacja raportu z badań i monografii „Tymczasowe aresztowanie – środek zapobiegawczy czy środek represji?”  (kancelaria będzie nieczynna).
Powyższe zestawienie pozwoli Państwu na zaplanowanie, z wyprzedzeniem, kontaktu z kancelarią.
Pozdrawiam serdecznie
adwokat Anna Kątnik-Mania
 
zmiany na czerwono – stan na dzień 17 czerwca 2023 r.