GOŚCINNIE

Lista tekstów autorstwa adwokat Anny Kątnik – Mania, publikowanych „gościnnie”:


STOWARZYSZENIE ADWOKACKIE „DEFENSOR IURIS”

Poniżej znajduje się lista tekstów autorstwa adwokat Anny Kątnik – Mania, zamieszczona na oficjalnej stronie Stowarzyszenia Adwokackiego „Defensor Iuris”:

Ponadto, adwokat Anna Kątnik – Mania jest współautorem opracowań i opinii prawnych, wydanych przez Stowarzyszenie, w tym:

W ramach działalności Stowarzyszenia, samodzielnie, jak i przy współpracy z innymi jego Członkami, występowała z następującymi wnioskami oraz stanowiskami:

 


ZESPÓŁ DS. PRAWA KARNEGO STOWARZYSZENIA SĘDZIÓW POLSKICH „IUSTITIA”

Od 2019 r. adwokat Anna Kątnik – Mania jest członkiem Zespołu ds. Prawa Karnego Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” (więcej w zakładce: adwokat).

W ramach prac Zespołu ma okazję opiniować oraz współopiniować projekty aktów prawnych, uczestniczyć w wymianie poglądów na temat stosowania przepisów prawa i postępowania karnego.

Jej tekst, który ukazał się na łamach strony Stowarzyszenia Adwokackiego „Defensor Iuris”, pod tytułem Czy uzasadnienia wyroków na urzędowych formularzach są zgodne z prawem? był również przytaczany w ramach Glos autorstwa prof. dr hab. Hanny Paluszkiewicz oraz Sędziego Sądu Rejonowego w Wałbrzychu dr. Sebastiana Kowalskiego, tj. Odmowa sporządzenia uzasadnienia na formularzu. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego –Izba Karna z dnia 11 sierpnia 2020 r., I KA 1/20 [ Orzecznictwo Sądów Polskich 5/2021 str. 58,62].